Vanliga frågor

Frågor & svar.

FAQ – få svar på din fråga.

Har det dykt upp en fundering om vår tjänst? Här får du svar på de flesta av dina tänkbara frågor, annars får du gärna kontakta vår kundtjänst.

Allmänna frågor

Hur köper jag tapeter?

Hos oss köper du tapeterna uppsatta å klara, vi säljer ej lösa tapetrullar.

Hur betalar jag?

Hos oss betalar du via Klarna, du väljer om du vill betala direkt eller först efter tapeten är uppsatt och klar. Eller så väljer du att dela upp din betalning, Klarna löser den mest fördelaktiga betalning du vill ha.

När får jag min orderbekräftelse?

När du lagt en order skickas automatiskt en orderbekräftelse. Har du inte fått den bör du kontakta BytTapet:s kundtjänst omgående för hjälp.

Hur fungerar byte och reklamation?

Du kan ändra i din beställning ända fram tills att du klickar på ”checkar ut”. Direkt efter att du har slutfört ditt köp skickas din order till måleriföretag och tapetleverantörer. Om du har glömt ange något på vägen så kan du göra en ny beställning.

Anmärkningar om arbetets utförande ska göras inom skälig tid efter det att ni upptäckt felet. Reklamation får dock inte ske senare än tio år eller, i fråga om annat arbete än arbete på byggnader eller andra fasta saker, tre år efter det att uppdraget avslutades. Har uppdraget avslutats får ni häva avtalet eller fordra skadestånd på grund av ett dröjsmål, endast under förutsättning att hen senast inom skälig tid efter uppdragets avslutande har underrättat företaget om att hen vill åberopa dröjsmålet.

Företaget åtar sig att, inom skälig tid efter det att konsumenten gett företaget tillfälle till det, kostnadsfritt avhjälpa sådana fel hos tjänsten för vilka företaget ansvarar. Åtagandet gäller dock inte om avhjälpandet medför olägenheter eller kostnader som är oskäligt stora för företaget i förhållande till felets betydelse för konsumenten. Konsumenten får själv stå för kostnader som skulle ha uppkommit även om tjänsten hade utförts felfritt. Om felet inte avhjälps får ni göra avdrag på priset eller, under de i konsumenttjänstlagen angivna förutsättningarna, häva avtalet. Företaget kan vara skyldigt att betala skadestånd. Vid fel hos tjänsten får ni erhålla så mycket av betalningen som ger säkerhet för hens krav på grund av felet. Ni har under i konsumenttjänstlagens angivna förutsättningar rätt till ersättning för skada – t.ex. utgifter och förluster – som åsamkats hen genom fel eller dröjsmål. Företaget ska också under konsumenttjänstlagen angivna förutsättningar ersätta skada på konsumentens egendom.

Skadestånd omfattar dock ej ersättning för förlust i näringsverksamhet. Ni skall så långt det är möjligt vidta åtgärder för att begränsa verkningarna av skadan. Tvist som gäller tolkning eller tillämpning av dessa bestämmelser ska parterna i första hand försöka lösa genom överenskommelse. Tvisten kan prövas av Allmänna reklamationsnämnden.

Information om våra tapeter

Kan jag beställa tapetprover?

Självklart kan du göra det. Tapetproverna är i A4-storlek och skickas från oss inom två arbetsdagar direkt hem till din brevlåda. Observera att det inte är möjligt att returnera tapetprover.

Är tapeterna miljövänliga och giftfria?

Ja, våra tapeter kommer från leverantörer som säkerställer en hållbar utveckling av tillverkningen, exempelvis används material från nordeuropeiska papperskoncerner som arbetar hållbart i skogsbruket. Som garanti för detta är våra leverantörer FSC-certifierade: ”En FSC-märkt produkt innehåller certifierad skogsråvara som garanterar ett hållbart skogsbruk och också ett socialt ansvarstagande vid framtagning och förädling av råvaran”. I produktionen använder vi ingen PVC eller skadliga lösningsmedel, och vi arbetar enbart med vattenbaserade färger och ytbehandlingar som vi med säkerhet kan ta omhand i vårt eget reningsverk.

Vad gäller kring innehållet på BytTapet.se?

Alla bilder och ritningar skall betraktas som illustrationer och kan inte garanteras att exakt återge varornas utseende, färg eller funktion.

Inga bilder eller texter får användas utan tillstånd av BytTapet.se, detta tillstånd skall vara skriftlig för att vara giltigt. Allt innehåll på BytTapet.se, inklusive utan begränsning design, text, illustrationer, fotografier, logotyper, bilder och film är immateriella rättigheter av BytTapet.se eller dess leverantörer och alla varumärken och / eller företagsnamn som nämnts, visas eller på annat anges på webbplatsen tillhör dess respektive ägare. Hemsidans, webshopens och dess innehåll får endast användas för personliga, icke-kommersiella ändamål. Ingenting på BytTapet.se ska tolkas som beviljande, underförstått, genom hinder eller på annat sätt, någon licens eller rättighet att använda något material som finns på webbplatsen, acceptera den omfattning som tillåts av tvingande lag, utan vårt skriftliga godkännande eller skriftlig godkännande av sådan tredje part som äger rättigheterna till det material som visas på webbplatsen. Webshopen och dess innehåll tillhandahålls ”i befintligt skick ”, utan några garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive i fråga om lämplighet för ett visst syfte och som till webbutiken verksamhet eller innehåll. BytTapet.se frånsäger sig alla garantier, uttryckliga eller underförstådda, i den utsträckning som tillåts enligt tillämplig lagstiftning. BytTapet.se avsäger sig allt ansvar för alla skador som uppstår vid användning av eller oförmåga att använda företagets webbplats.

Kan jag välja måleriföretag?

Nej de kan du inte, vi arbetar med landets bästa måleriföretag, alla är noggrant handplockade för att ni ska få de bästa tänkbara arbetet utfört.

Vad säger våra kunder?

Jag kunde inte föreställa mig att det skulle vara så smärtfritt att tapetsera om hela hemmet!

Klara Persson
Beställare

Köp tapeter online

Klart inom 2-3 veckor

Du väljer när dina nya tapeter ska vara klara. Vi sköter resten

Köp tapeter online

3 års garanti på alla tapeter

Vi står för vår kvalitet och har 3 års garanti på alla våra tapeter

Köp tapeter online

Det bästa för miljön

Vi väljer enbart ut tapeter som gör allt för en bättre miljö

Så funkar det

Beställ av oss –
så enkelt är det

  • Få tips och inspiration för vackra hem!
    Prenumerera på vårt nyhetsbrev

Obligatoriskt

Kom igång med ditt tapetprojekt

Dags för nya tapeter?

Leta bland våra tusentals tapeter och hitta din favorit.

Börja tapetsera